loading please wait..
  • Äpplen

  • Odlingen

  • Henrik

  • Ranvik

  • Ranvik

  • Ranvik

  • Ranvik

Ranviks trädgård finns strax utanför Båstad en bit upp på Hallandsåsen. Företaget bedriver både fruktodling och plantskoleodling

Fruktodling

På Ranvik odlas äpple på 8 hektar. År 2012 ställdes äppelodlingen om till ekologisk produktion. Det är tre karensår för frukt, vilket innebär att vi under 3 år odlat enligt ekologiska brukningsmetoder, men sålt frukten som konventionell. Från och med skörden 2015 säljer vi certifierad ekologisk frukt. De äpplesorter som odlas är främst Discovery, röd Aroma, Ingrid Marie och Pirouette.
Ekologisk fruktodling innebär att vi odlar utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Ogräsbekämpning sker genom mekanisk bearbetning, både maskinellt och manuellt. För att undvika svampangrepp använder vi ekologiskt godkända preparat, såsom tex svavel.
I fruktodling kan även insekter vara ett problem. För att undvika att frukten blir insektsangripen arbetar vi med feromoner, som är ett doftämne som förvirrar insekterna vilket gör att de får svårare att föröka sig. Detta ger färre insekter och därmed mindre angrepp. Vi kan även spruta med ekologiskt godkända preparat, tex såpa mot bladlöss. Vi försöker också skapa miljöer där skadeinsekternas naturliga fiender, tex nyckelpigor och fåglar, trivs. Därför har vi lähäckar och planteringar, lite längre gräs och ett gäng fågelholkar i odlingen.
I äppelodlingen finns bikupor för att det ska bli en så bra pollinering som möjligt.
Frukten säljer vi främst som konsumtionsfrukt som du hittar i vanliga matvaruaffärer. En del frukt går också till industri och blir tex must. Under 2016 är det Bjärebygdens musteri som mustar våra äpple. Vill du lokalt i Båstad köpa vår frukt hittar du den hos ICA Supermarket vid Lyckantorget.

 

 

 

 

 

 

Plantskola 

På Ranviks Trädgård (fd Råhögs plantskola) bedrivs plantskoleproduktion för partiförsäljning. Inriktningen är främst buskar och träd som odlas på beställning av andra plantskolor. Vi producerar också certifierade virusfria hallonplantor. Ranviks trädgård är en av Sveriges e-plantproducenter. E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar som är utvalda för att klara svenskt klimat. www.eplanta.com
Obs, Vi har ingen försäljning av växter till privatpersoner, utan all produktion går till partiförsäljning.
Under säsongen har vi 4 säsongsanställda.

Ranviks trädgård

Henrik Strömblad

Tarravägen 67, 269 42 Båstad, Sverige

+46 (0)739 33 86 59

henrik@ranvik.se