loading please wait..

Fruktodling

På Ranvik odlas äpple på 8 hektar. År 2012 ställdes äppelodlingen om till ekologisk produktion. Från och med skörden 2015 säljer vi certifierad ekologisk frukt. De äpplesorter som odlas är främst Discovery, röd Aroma, Ingrid Marie och Pirouette.
Ekologisk fruktodling innebär att vi odlar utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Ogräsbekämpning sker genom mekanisk bearbetning, både maskinellt och manuellt. För att undvika svampangrepp använder vi ekologiskt godkända preparat.
I fruktodling kan även insekter vara ett problem. För att undvika att frukten blir insektsangripen arbetar vi med feromoner, som är ett doftämne som förvirrar insekterna vilket gör att de får svårare att föröka sig. Detta ger färre insekter och därmed mindre angrepp. Vi kan även spruta med ekologiskt godkända preparat, tex såpa mot bladlöss. Vi försöker också skapa miljöer där skadeinsekternas naturliga fiender, tex nyckelpigor och fåglar, trivs. Därför har vi lähäckar och planteringar, lite längre gräs och ett gäng fågelholkar i odlingen.
I äppelodlingen finns bikupor för att det ska bli en så bra pollinering som möjligt.
Frukten säljer vi främst som konsumtionsfrukt som du hittar i vanliga matvaruaffärer. En del frukt går också till industri och blir tex must. Under 2019 är det Bjärebygdens musteri som mustar våra äpple.