loading please wait..

Plantskola 

På Ranviks Trädgård (fd Råhögs plantskola) bedrivs plantskoleproduktion för partiförsäljning. Inriktningen är främst buskar och träd som odlas på beställning av andra plantskolor. Vi producerar också certifierade virusfria hallonplantor. Ranviks trädgård är en av Sveriges e-plantproducenter. E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar som är utvalda för att klara svenskt klimat. www.eplanta.com
Obs, Vi har ingen försäljning av växter till privatpersoner, utan all produktion går till partiförsäljning.
Under säsongen har vi 4 säsongsanställda.